Selecteer een pagina

SAJOCAH, Hoe het begon

In 1961 startten de Franciscaner zusters in Mambu-Bufat een gezondheidscentrum. Het dorp ligt in het noorden van Kameroen, 20 km van Bamenda. Van ver uit de omgeving kwamen zieken en gehandicapten naar dit medisch centrum. Met steun van Terres des Hommes werd het St. Joseph’s Children and Adult Home Sajocah gebouwd: een revalidatie-centrum waar lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen worden opge-vangen en behandeld. Weeskinderen en ongehuwde moeders vonden bij de zusters een onderkomen. Er kwam een blindenschool, waar lezen en schrijven in braille wordt onderwezen en training gegeven wordt in oriëntatie en mobiliteit.

Lange termijnplan

In 1991 werden een aantal vrijwilligers met kennis van revalidatie en het maken van orthopedische hulpmiddelen uitgenodigd door de Stichting Derde Wereld Wierden om SAJOCAH te bezoeken en ondersteunen. De orthopedische instrumentmakerij in Kameroen werd van nieuwe gereedschappen en materialen voorzien en er werd met de lokale mensen van SAJOCAH een lange termijnplan opgezet. Dat leidde tot regelmatige contacten, waarbij al belangrijke verbeteringen konden worden gerealiseerd. In 2002 werd na een werkbezoek besloten om een werkgroep te vormen met mensen uit de verschillende stichtingen die in Kameroen werkzaam zijn.

Noaberhulp (burenhulp)

De werkgroep besloot in 2005 dat het project SAJOCAH permanente ondersteuning verdient. Daarom is besloten om voor dit project een aparte stichting op te richten. De stichting Noaberhulp SAJOCAH. Noaberhulp houdt in dat buren elkaar helpen wanneer dat nodig is. In Twente is dat een vanzelfsprekendheid, gebaseerd op respect voor elkaar. Dat doe je gewoon.

SAJOCAH is een prachtig initiatief van de mensen in Mambu-Bafut, dat mede door hulp van buiten verder is ontwikkeld. Stichting Sajocah voelt zich als goede buren van de mensen van het revalidatiecentrum SAJOCAH.

ARCH

Vanuit het Lilianefonds kwam het dringende verzoek om ARCH extra aandacht te geven. Associated Rehabilitation Centre for the Handicapped (ARCH) is een heel klein centrum in de buurt van Mutengene, in het zuiden van de SW Provincie gestart bij de missiepost met kleine behandelingen en productie van hulpmiddelen,de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de zorgverlening in de driehoek Douala, Kumba, Mutengene. Zuster Leonarda van de diocesane orde van St. Theresia of Buea, zwaait hier de scepter. Leonarda heeft een fysiotherapie opleiding gehad in Italië.

Het centrum bestaat uit twee lang gerekte gebouwen waarin fysiotherapiepatiënten verblijven, administratie en orthopedische werkplaats zijn gehuisvest. Het personeels-bestand bestaat uit 6 medewerkers fysiotherapie, 7 medewerkers orthopedische werkplaats. Sr.Leonarda heeft een fysiotherapie opleiding gehad in Italië. Fysiotherapie is in ARCH een belangrijke peiler van de behandeling. Operatieve mogelijkheden zijn in Mutengene en omgeving moeilijk te realiseren. De mensen zijn noodgedwongen meer aangewezen op de combinatie hulpmiddelen en fysiotherapie.

Ontbrekende schakel is een orthopedische schoenmakerij. In de werkplaats worden wel aanpassingen aan confectie schoenen gemaakt, maar echt maatwerk is moeilijk te realiseren. Gelet op de toekomst van ARCH is de realisatie van een echte orthopedische schoenmakerij meer dan noodzakelijk. In 2006 heeft Noaberhulp een kleine schuurmachine en een naaimachine aan ARCH geschonken. De stichting heeft de hand kunnen leggen op een bijna complete werkplaats inventaris, die de eerste helft van 2009 ook in Mutengene is aangekomen. Installatie en instructie van medewerkers zijn de volgende stappen.

De school die eigenaar is van de grond waarop het revalidatiecentrum stond, had de grond zelf nodig. Dus moest ARCH een nieuw locatie vinden voor nieuwbouw. Het bisdom heeft in het nabijgelegen dorp Dibanda in 2006 grond kunnen aankopen. Na voorbereidingen door de Stichting Noaberhulp heeft het Liliane Fonds in 2008 besloten een eerste fase van een noodzakelijke nieuwbouw financieel te coördineren. In 2009 is met de bouw begonnen. De twee gebouwen zijn in het voorjaar 2010 gereed gekomen. Noaberhulp is van het begin intensief betrokken bij deze nieuwbouwplannen en de uitvoering ervan. Noaberhulp helpt bij het inrichten van de nieuwe werkplaatsen waaronder het opzetten van een schoenmakerij.