Selecteer een pagina

In 1961 startten de Franciscaner zusters in Mambu-Bufat een gezondheidscentrum. Van ver uit de omgeving kwamen zieken en gehandicapten naar dit medisch centrum. Met steun van Terres des Hommes werd het St. Joseph’s Children and Adult Home Sajocah gebouwd: een revalidatie-centrum waar lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen worden opgevangen en behandeld. Weeskinderen en ongehuwde moeders vonden bij de zusters een onderkomen. Er kwam een blindenschool, waar lezen en schrijven in braille wordt onderwezen en training gegeven wordt in oriëntatie en mobiliteit.