Selecteer een pagina

Stichting Noaberhulp SAJOCAH geeft training aan kinderrevalidatiecentra in Kameroen. Onlangs zijn we een prothesetraining project begonnen in Togo. Kennisoverdracht is één van de drie peilers van Noaberhulp.

Stichting Noaberhulp SAJOCAH geeft training aan kinderrevalidatiecentra in Kameroen.

De Stichting Noaberhulp SAJOCAH uit Almelo ondersteunt sinds 2005 twee kinderrevalidatie-centra in het Engelstalige deel van Kameroen. De hulp is vooral gericht op de orthopedische werkplaatsen en de fysiotherapie. Gelet de behoefte om opleiding en instructie heeft Noaberhulp een trainingsteam samengesteld met als doel cursussen van weken te geven over motorische handicaps bij kinderen in de centra SAJOCAH (Mambu-Bafut) en ARCH (Dibanda). Het trainingsteam bestaat uit een revalidatiearts in opleiding, docent fysiotherapie en een orthopedisch schoenmaker en zal worden gegeven voor assistenten van de afdelingen fysiotherapie en orthopedische instrument- en schoenmakers.

Vanaf de start werd hard gewerkt aan het verbeteren van basiskennis en vaardigheden en het samenwerken als professionals. Gezamenlijk werden patiënten gezien, onderzocht en behandeld. Verder werd het opleidingsplan voor de schoenmakers besproken en is met de leiding van ARCH en Sajocah in kaart gebracht welke extra ondersteuning nodig is om de schoenmakerij operationeel te laten zijn. In ARCH werd extra aandacht gegeven aan de door Noaberhulp nieuwe orthopedische schoenmakerij. Door de Cannisius scholengemeenschap in Almelo en Tubbergen is bij een sponsorloop in 2008 ruim €12.000, = opgehaald voor deze orthopedische schoenmakerij. Dit bedrag is vermeerderd door NCDO en Wilde Ganzen tot een bedrag van €27.000, =.

De training van fysiotherapeuten en technici in de beide centra kan de komende jaren regelmatig worden herhaald. Gelet echter de enorme werkdruk en lopende activiteiten binnen de organisaties van de Centra, is in overleg met de leiding in Arch en Sajocah besloten, dat zij aan zullen geven op welk moment deze herhaling kan plaatsvinden.

Ondertussen zal eenmaal in de twee jaar er door bestuur Noaberhulp een werkbezoek worden gerealiseerd. Tijdens dit werkbezoek zal opleiding en instructie centraal staan. In 2014 zullen een technicus en een iemand met administratieve-organisatorische kennis worden uitgezonden.

Met het Rode Kruis in Togo zijn nauwe contacten gelegd, afspraken gemaakt en een overeenkomst gesloten voor specifieke prothese scholing.