Selecteer een pagina

Succesvol werkbezoek 2017

In opdracht van bestuur Noaberhulp bezochten Dub de Boer, Herman van Enter en Frank Haasewinkel van 28 november tot 14 december de projecten Sajocah, Shisong en Arch.

De twee containers die we in juni verzonden bleken goed te zijn aangekomen. De goederen waren goed geregistreerd en in de magazijnen opgeslagen.

In ARCH is de container omgebouwd, voorzien van ramen, deur en ventilatieroosters tot een speciale magazijnruimte.

In SAJOCAH zijn organisatorische aanpassingen in de werkplaats ingevoerd om een betere controle op voorraden en productie te kunnen verwezenlijken.

In SHISONG heeft Frank Haasewinkel in samenwerking met oogspecialist dr. Sibum het Eye Glasses project opgestart. Twee zusters zijn opgeleid om naast screening ook de productie en aanpassing van brillen te kunnen uitvoeren.

Algemene indruk:
De projecten verlopen prima. Het vertrek van opgeleide medewerkers in Sajocah baart ons zorgen en is uitgebreid met de leiding en medewerkers besproken. Onze indruk is dat de oorzaak niet direct betrekking heeft op de salarissen maar meer op het (niet) geboden toekomstperspectief.

Calculaties:
Opgemerkt werd dat op het gebied van kostprijs calculaties geen actuele cijfers voorhanden waren en dat de prijzen bepaald werden door hetgeen in andere werkplaatsen werd gerekend. Het Eye Glass project is enthousiast ontvangen en de voorkeur tot het continueren en uitbreiding naar Sajocah is door de congregatie kenbaar gemaakt.

Lilianefonds:
Met de vertegenwoordiging in Kameroen zijn gesprekken gevoerd over het nieuw te voeren beleid. Het streven naar meer regionale behandeling en follow up betekent immers dat er versnippering van kennis zal plaatsvinden. Gespecialiseerde ziekenhuizen en werkplaatsen hebben hoge mate van kwalitatieve zorg bewezen. Ook zal het inhouden dat de gedachte van zorgketen waarin als belangrijke schakel operatie, nabehandeling, adequaat hulpmiddelen, fysiotherapie, noodzakelijke schakel zijn, onder grote druk komt te staan.

Aanbevelingen en opmerkingen:
In haar rapportage aan het bestuur heeft de werkgroep een aantal aanbevelingen en opmerkingen verwerkt. Deze zullen aan de leiding van Arch, Sajocah en de congregatie in Shisong worden aangereikt.
– Calculaties per productgroep maken.
– Ordervoorbereiding ontwikkelen.
– Percentage van omzet reserveren voor
– Niet draagkrachtige patiënten.
– Onderhouds protocol machines bijstellen en handhaven.
– Opstellen van document waarin wederzijds verwachting en verplichting van Noaberhulpsupport wordt vastgelegd.